Kilpailukulut ja matkustusohje

Kilpailukulut ja matkustusohje

 

Kilpailuihin ilmoittautuminen

Ilmoittaudu Seuran kilpailusihteerille vähintään 2 vrk ennen virallista ilmoittautumisaikaa sähköpostin välityksellä.

Vieraskisojen kisamaksu

Seinäjoen Uimareissa vieraskisoihin osallistuvilta uimareilta peritään kisamaksu, jonka suuruudeksi on päätetty 15 €/vieraskisa/uimari. (Hallituksen kokous 7.8.2023)

Maksu laskutetaan vieraskisaan ilmoittautuneelta uimarilta MyClubin kautta kilpailukohtaisesti. Maksun suuruuteen ei vaikuta se, onko kilpailutapahtuma yksi- vai kaksipäivänen. Maksu koskee kaikkia vieraskisoja poislukien arvokisat (Rollo-uinnit, IKM-finaalit, SM-uinnit). Maksu laskutetaan, vaikka uimari ei pääsisikään osallistumaan esim. sairastumisen vuoksi. Kisamaksulla halutaan kattaa edes osittain vieraskisojen kuluja. Valmentajien lapsilta kisamaksua ei peritä, pienenä hyvityksenä valmentajien panostuksesta uimareidemme hyväksi.o

 

Kilpailut luokitellaan kilpailukulujen osalta neljään kategoriaan:

 

1. Kausikilpailut
Oman seuran kausikilpailut, lähialueen kilpailut tai muut sellaiset kilpailut, jotka eivät ole uimaliiton kilpailukalenterissa.

Vanhemmat tai uimarit itse huolehtivat kuljetuksen kilpailuihin.

2. Kansalliset kilpailut

Kilpailut, jotka ovat Uimaliiton kalenterissa (mm. lyhyen radan Ikäkausimestaruuskilpailujen alkukilpailut).


Seura voi järjestää kilpailuihin yhteiskuljetuksen. Yhteiskuljetuksesta seura voi periä omakustannushinnan osallistuvilta uimareilta ja kannattajilta.

Yhteiskuljetuksia voidaan järjestää myös yhteistyössä muiden seurojen kanssa.

Seuran hyväksymälle valmentajalle voidaan maksaa kilometrikorvaus, mikäli kimppakyytimahdollisuutta kisapaikalle ei ole.

3. Kansalliset arvokilpailut
Kansallisia arvokilpailuja ovat

  • Aikuisten lyhyen ja pitkän radan SM-kilpailut
  • Uinnin GP -kilpailut
  • Nuorten lyhyen ja pitkän radan SM-kilpailut
  • Ikäkausimestaruuskilpailut (finaalit)
  • Rollot

Seura maksaa kansallisiin arvokilpailuihin osallistuvalle seuran tasovalmennusryhmässä olevalle urheilijalle majoitustukea enintään 50€ / yö / kilpailuvuorokausi. Mikäli urheilija joutuu perustellusta syystä majoittumaan kilpailupaikkakunnalle jo edellisenä iltana, voidaan myös majoitustukea maksaa saapumispäivästä lukien. Tuen saamisen edellytyksenä on urheilijalle majoituksesta aiheutuneet ylimääräiset kustannukset. Kustannuksista on esitettävä tosite kulukorvaushakemuksen yhteydessä.

Seura maksaa kansallisiin arvokilpailuihin osallistuvalle seuran tasovalmennusryhmässä olevalle urheilijalle ruokarahaa (2 x pv, a 9,50€) / kilpailuvuorokausi.

Seuran hyväksymälle valmentajalle voidaan maksaa kilometrikorvaus, mikäli kimppakyytimahdollisuutta kisapaikalle ei ole.

 

4. Mastersmestaruuskilpailut
Seura voi avustaa mastersuimaria tuen tai sponsorin hankinnassa kilpailumatkalle.

 

Mastersuimari voi hakea kulukorvausta seuran hallitukselta. Kulukorvaushakemukset käsitellään tapauskohtaisesti seuran hallituksessa.

 

Kulukorvauksien hakeminen

Matkustusohjeen mukaisten kulukorvausten maksatusta haetaan matkalaskulomakkeella joka löytyy tämän sivun lopusta.

Skannattuna ja allekirjoitettuna:

seui.rh@gmail.com

 

Kulukorvaus on haettava 2 kk:n kuluessa!

Vuodenvaihde on poikkeus, jolloin kulukorvaukset tulee hakea viimeistään ennen 10. päivää tammikuuta!!

 

Seuran hallitus voi tapauskohtaisesti antaa kilpailua koskevia ohjeita ja määräyksiä tai tehdä yksittäisiin kilpailuihin liittyviä matkustusohjeesta poikkeavia kulukorvauspäätöksiä.

 

Leirikorvaukset

Maajoukkueleirityksestä on mahdollista saada korvausta 50e/vrk/uimari. (hallituksen kokous 9/22)


Muiden leirien kuten Kuortaneenleirien osalta hallitus päättää erikseen seuratuen.

 

Täytä alla oleva hakemus mahdollisimman pian, viimeistään 2kk kuluessa leiristä, allekirjoita ja palauta rahastonhoitajan sähköpostiin.

 

seui.rh@gmail.com