SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

5.4.2022

Seinäjoki, ti 26.4.2022, Urheilutalon kokoustila UT

SEINÄJOEN UIMARIT –58 RY

Seuran sääntömääräinen kevätkokous on

- Tiistaina 26.4.2022 klo 19.00

- Urheilutalon kokoustila

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Kokouskutsu / Esityslista

1. Avataan kokous

2. Valitaan kokoukselle

 a) puheenjohtaja

 b) sihteeri

 c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

 d) ääntenlaskijat

 

3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet

 

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

5. Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama

    lausunto

 

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

    hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

 

7. Muut asiat

 

8. Päätetään kokous

 

Seuran kokouksessa on jokaisella kokouspäivään mennessä jäsenmaksunsa maksaneella 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä äänioikeus.

Liitteet