Seinäjoen Uimarit -58 ry - Ylimääräinen kokous

3.12.2021

Sunnuntaina 19.12.2021 klo 17-

KOKOUSKUTSU / ESITYSLISTA

Aika           Sunnuntai 19.12.2021 klo 17.00-
Paikka       Seinäjoen Urheilutalon kokoustila

 

1 § Kokouksen avaus

2 § Valitaan kokoukselle

a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d) ääntenlaskijat

3 § Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet

4 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5 § Sääntöjen muuttaminen ja päivitys


Kohdan 15 § Seuran hallinto muuttaminen:

Nykyinen muoto: ”Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kuusi kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä.”

Hallituksen esitys: ”Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja 6-12 kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä.”

Sääntökohtien päivittäminen:

Sääntöjen päivitys erityisesti sähköisten viestimien osalta vastaamaan Patentti- ja rekisterihallituksen mallia.

6 § Syyskokouksen 2021 pöytäkirjan tarkistus ja vahvistaminen

7 § Muut asiat

8 § Päätetään kokous

Seuran kokouksessa on jokaisella kokouspäivään mennessä jäsenmaksunsa
maksaneella äänioikeus.

Seinäjoella 3.12.2021

SEINÄJOEN UIMARIT -58 RY
Hallitus

Liitteet