Sinettiseura

Seinäjoen Uimarit sinettiseuraksi joulukuussa 2010

 

Yhdeksän yhteistä laatukriteeriä 

Sinettiseurat ovat urheiluseuroja, jotka täyttävät yhdeksän yhteistä laatukriteeriä. Näiden kriteerien lisäksi voi olla lajikohtaisia kriteereitä. Sinettikriteerit varmistavat laadukkaan lasten ja nuorten toiminnan urheiluseurassa.

Eettiset ja kasvatukselliset periaatteet

1. Seura pitää huolta jokaisesta mukana olevasta lapsesta ja nuoresta.
2. Seuran toiminta on kasvatuksellista

Seuran organisointi ja toteutus

3. Seurassa on nuorisotoiminnasta vastaava henkilö
4. Seuralla on kirjallinen toimintalinja seuran toimintaperiaatteista
5. Seura informoi ja aktivoi jäsenistöään sitoutumaan seuran toimintalinjaan ja sopimaan pelisäännöistä
6. Seurassa kiitetään kaikkia seuratoimihenkilöitä heidän tekemästään arvokkaasta työstä.

Harjoituksen laatu

7. Seura aktivoi monipuoliseen ja määrällisesti riittävään liikuntaan
8. Seuran ohjaajat ovat käyneet lasten ja nuorten ohjaamiseen tarkoitetun koulutuksen
9. Seurassa huolehditaan suunnitelmallisesti ohjaajien ja valmentajien osaamisen kehittämisestä