Pelastussuunnitelma

Pelastussuunnitelma 16.3.2019 / Paisuntakrooloot 2019

 

1. TAPAHTUMAN TARKOITUS

 

Seinäjoen Uimarit -58 ry järjestää Seinäjoen Uimahalli-Urheilutalossa, Kirkkokatu 15, Seinäjoella kansalliset uintikilpailut, Paisuntakrooloot 2019. Kilpailut toteutetaan päivän aikana kahtena kilpailujaksona.

Eri-ikäisiä uimareita saapuu 300-400, ja lisäksi heidän tukijoukkojaan lähes saman verran. Uimarit uivat jaksoissa vaihtelevin määrin. Tarkemmat osallistujamäärät selviävät osallistujalistoista ja aikataulusta.

Tapahtuma järjestetään talkoovoimin. Organisoimassa on seuran puheenjohtaja, hallituksen ja vanhempaintoimikunnan jäsenet sekä muut seuran aktiiviset jäsenet.

Kilpailijoille suunnatut kilpailuohjeet tulevat ennen kisapäiviä kisasivuille sekä löytyvät myös käsiohjelmasta.

 

2. YLEISKUVAUS

 

Liitteenä olevasta kartasta löydät tarkemmat tiedot siitä kuinka eri toiminnot on sijoitettu Uimahalli-Urheilutaloon.

25 metrin rata-allas tulee kokonaisuudessaan olemaan kilpailualtaana, jossa ennen kilpailua sekä jaksojen välissä myös verryttely-uintimahdollisuus. Kilpailun aikana verryttelyaltaana toimii kokonaisuudessaan hyppyallas. Hyppytelineet ovat suljettu. Urheilutalon jumppasali toimii uimareiden lepotilana.

Tapahtuma alkaa lauantaina 16.3.2019 klo 9.00 kilpailuihin osallistuvien uimareiden verryttelyllä ja osallistuvien toimitsijoiden palaverilla. Kilpailukanslia aukeaa klo 8.30 ja joukkueenjohtajien palaveri pidetään uimahallin kokoustilassa klo 9.15.

Torstai- ja perjantai-iltana kilpailupaikalle tulee järjestelyväkeä rakentamaan katsomoa ja valmistelemaan tiloja kilpailua varten.

Uimareilla on ranneke uimahallin pukuhuoneiden kaappeihin tavaroiden säilyttämistä varten. Pukuhuoneet löytyvät erikseen miehille ja naisille.

Sisään tullessa on valvontaa Uimahalli-Urheilutalon puolelta. Uimaseura pyrkii järjestämään yhden talkoolaisen valvomaan yleistä järjestystä hallissa valvojien apuna. Lepotilassa on valvoja uimaseuran puolesta.

Pukuhuoneissa, saunatiloissa ja pesutiloissa uimahallin henkilöstö valvoo ko. tiloja kiertäen jaksojen aikana 1-2 kertaa ja tarvittaessa. Mikäli kuka tahansa osallistujista tai yleisöstä huomaa jotain epäilyttävää, on hän velvollinen ilmoittamaan siitä järjestäjille kilpailukanslian kautta. Osallistujat ovat rutinoituneita uimahallissa kävijöitä ja kilpailuohjeissa on mm., että myöskään puku- ja pesutiloissa ei saa juosta. Näin pyritään ehkäisemään loukkaantumisia.

 

Uimahalli-Urheilutalon puolelta huolehditaan, että tarvittavat siivoukset tehdään väliajoilla.

Ajanottoa varten on kuuluttamo käytössä. Kilpailuorganisaatio käyttää ko. paikasta nimeä valvomo. Toimitsijoiden tarjoilu on järjestetty pommisuojaan sekä uimareiden ja toimitsijoiden ruokailu uimahallin kokoustilaan. Tarjoilujen järjestämisestä huolehtivat pitopalvelu sekä nimetyt talkoolaiset.

Tupakointi on ehdottomasti kielletty sisällä.

 

 

3. KOHTEEN TIEDOT

 

Tapahtumapaikka           

                      Seinäjoen Uimahalli-Urheilutalo, Kirkkokatu 15, 60100 Seinäjoki

Pääjärjestäjät                   

                      Seinäjoen Uimarit -58 ry

                      yhteystiedot: puheenjohtaja Teija Pöytälaakso puh. 040 5354 662

Turvallisuuspäällikkö     

                      Seuran puheenjohtaja Teija Pöytälaakso 040 5354 662,

                      sijaisena tarvittaessa toimii Jari-Jussi Syrjä 040 673 2775

Ensiapu       

Kilpailun aikana kilpailukansliassa on saatavilla ensiaputarvikkeita ja ensivaste sijaitsee Huhtalan kaupunginosassa, lähellä tapahtumapaikkaa. Kilpailutoimitsijoiden joukossa on monta ensiaputaitoista terveydenhuollon ammattilaista.

Turvallisuushenkilöstö

Uimaseura vastaa tapahtuman turvallisuudesta ja Uimahalli-Urheilutalo vastaa kiinteistöstä tapahtuman aikana. Uimaseuran puolelta turvallisuushenkilöstöä, kilpailunjohtaja ja puheenjohtaja.

Maksimimäärä henkilöitä

n. 700 henkilöä yhtä aikaa, mukaan lukien uimarit ja henkilöstö.

Henkilöstö  

Kilpailujen aikanaan 40-50 henkilöä uimaseurasta, lisäksi paikalla henkilöstöä Uimahalli-Urheilutalon kassalla, uimahallin valvomossa, siistijöitä sekä Uimahalli-Urheilutalon kahviossa

Huomioitavaa                   

Uimahalli-Urheilutalon oma pelastussuunnitelma ohjaa toimintaa.

 

 

4. JÄRJESTYKSENVALVONTA

 

Järjestyksenvalvonnasta vastaa Uimahalli-Urheilutalon henkilökunta yhdessä uimaseuran väen kanssa. Uimaseuran toimitsijat kiertävät tarvittaessa yleisiä tiloja kilpailujen aikana.

 

 

5. MAHDOLLISET VAARATILANTEET

 

KAATUMINEN                  

Pääasiallinen mahdollinen riski niin osallistujilla kuin yleisöllä on märällä pinnalla liukastuminen tai kompastuminen, jota ehkäistään sillä, että muistutetaan siitä, että ei saa juosta.

 

NYRJÄHDYKSET/PIENET VAHINGOT

Paikalla olevat sairaanhoidollisen koulutuksen saaneet toimitsijat ovat valmiudessa antamaan ensiapua mahdollisissa loukkaantumisissa ja ohjaamaan tarvittaessa jatkohoitoon.

 

KIELLETYT ESINEET                 

Uimahallin katsomoon ja allasalueelle on kielletty lasisten purkkien ja pullojentuonti koska niiden mahdollinen rikkoontuminen aiheuttaa loukkaantumisvaaran.

 

HUKKUMINEN                             

Uimavalvojat ja valmentajat tarkkailevat pääasiallisesti uimareiden käyttäytymistä altaissa. Hukkumisvaara on minimaalinen, sillä altaisiin saa mennä vain uimarit kilpailujen aikana.

 

TULIPALO

Mahdollisen tulipalon sattuessa aloitetaan välittömästi koko tapahtuman evakuointitoimenpiteet. Tulipalon rajoittamiseksi on jokaisessa sähkölaitteita sisältävässä pisteessä CO2 sammuttimet, sekä jauhesammuttimet, joilla palo pystytään nopeasti rajaamaan ja vahingot asiakkaille sekä henkilöstölle minimoimaan.

 

 

EVAKUOINTI

 

Kilpailujen aikana evakuoinnista päättää tapahtuman turvallisuuspäällikkö yhdessä uimahallin valvojien kanssa. Kuuluttamon kautta hän antaa käskyt toimimisesta.

 

Jos tulee automaattihälytys, pysytään rauhallisina ja odotetaan kuulutuksen kautta tulevaa ohjeistusta, jonka antaa kilpailunjohtaja kuultuaan ensin valvojia.

Evakuointi voi tulla kysymykseen rakenteellisen vian, VSS-tilanteen tai tulipalon takia, jokaisessa tilanne arvioidaan erikseen turvallisuuspäällikön ja kilpailunjohtajan sekä valvojan toimesta ja päätetään jatkotoimista välittömästi.

 

Mahdollisiin häiriökäyttäytymisiin puututaan jo tapahtumaan tultaessa, jolloin tapahtuman henkilöstö pyrkii tunnistamaan ja arvioimaan asiakkaiden mielentilaa ja päättää jatkotoimista. Valvonta jatkuu asiakkaiden koko sisällä olon ajan, jolloin mahdollisiin häiriöihin pystytään puuttumaan saman tien, ennen kuin ne eskaloituvat suuremmiksi tapahtumiksi.

 

Mahdollinen häiriökäyttäytyjä siirretään häiriöttömään tilaan ja turvallisuudesta vastuussa oleva henkilö tekee päätöksen jatkotoimista. Mikäli tilannetta ei muuten voida muiden asiakkaiden tai häiriökäyttäytyjän etujen mukaisesti ratkaista, suorittavat järjestyksenvalvojat kiinnioton, jolloin asiakas saatetaan saman tien poliisin haltuun.

 

Evakuointisuunnitelma kisojen aikana:

 

KOKOONTUMISPAIKKA ON LUKION LIIKUNTASALI

 

- Valvomon porukka tyhjentää ylätasanteen katsomon, Kroolarin pukutiloinen, kuntosalin, siirtyy välittömästi lukion liikuntasaliin ja ottaa sinne tulevaa väkeä vastaan

 

- Kilpailunjohtaja, lähettäjä ja ratatuomarit huolehtivat urheilutalon voimistelu-, tanssi- ja kamppailutilojen tyhjennyksestä.

 

- Lähtöpäädyn ratahenkilöstö avaa itäiset hätäuloskäynnit ja siirtyy tyhjentämään liikuntasalin puolta yhdessä keräilyn väen kanssa

 

- Käännöspään ratahenkilöstö;

         ratojen 1-2 henkilöt huolehtivat allas-alueen ja allasvarastotilojen tyhjennyksestä

         ratojen 3-4 henkilöt tyhjentävät alakatsomon sekä huolehtivat pommisuojan ja Uimahalli-

                            Urheilutalon henkilökunnan tilojen tyhjennyksestä

         ratojen 5-6 henkilöt tyhjentävät naisten suihku- ja pukutilat

         ratojen 7-8 henkilöt tyhjentävät miesten suihku- ja pukutilat

 

- Kilpailukanslian väki tyhjentää kahvion, kilpailukanslian ja kokoustilat sekä kokoustilojen viereiset wc-tilat

 

 

Pelastussuunnitelma käydään läpi toimitsijapalaverissa jokaisen jakson alussa.

 

Seinäjoella 14.3.2019

 

 

Teija Pöytälaakso / Jari-Jussi Syrjä

Seinäjoen Uimarit -58 ry:n puheenjohtaja / varapuheenjohtaja

puh. 040 5354 662 / 040 673 2775

puheenjohtaja@seui.fi

 

PDF-tiedostoPelastussuunnitelma.pdf (29 kB)
PELASTUSSUUNNITELMA
allas.JPG (119 kB)
Urheilutalo.JPG (67 kB)